No3898新人模特苏小曼babyface私房黑色束腰内衣配黑丝网袜魅惑写真68P苏小曼秀人网

No3898新人模特苏小曼babyface私房黑色束腰内衣配黑丝网袜魅惑写真68P苏小曼秀人网

饮水口中气热,胃经实热也。每服一二丸,薄荷汤下。

若肝虚生风则目连札而不搐,及多欠、切牙。一小儿因乳母发热吐泻,一小儿因乳母食厥昏愦,同患前症。

又善思、善味,其症当脐有动气,按之牢若痛;其病腹胀满,食不消,体重节痛,怠惰嗜卧,四肢不收。停药数日,饮食渐减,泄泻仍作。

余谓属心脾肾阴虚。面色黄白,目无精光,脾肺俱虚也,用四君子加柴胡、升麻。

又月余元气渐复,饮食举首如常。不信,后加头晕声喑,足胫逆冷,复请治,仍欲祛痰。

每服十丸,茶清化下。余先用六君子汤数剂,后用补中益气汤渐愈。

Leave a Reply